"Combineert kennis en ervaring met data voor een optimaal resultaat"


Geotechniek en GIS

In mijn ervaring als geotechnisch adviseur ben ik gebruik gaan maken van GIS voor het visualiseren van data. Uitgangspunten, randvoorwaarden, eisen en berekeningsresultaten hebben allemaal betrekking op de locatie waarin gebouwd wordt. Door deze data te borgen in één database en te visualiseren op kaart is er minder ruimte voor miscommunicatie en wordt beeld gegeven aan kansen en risico's.

Door op een slimme en georganiseerde manier data te borgen en visualiseren kan van plan- en onderzoeksfase naar aanbesteding en van ontwerp tot uitvoering gebruik gemaakt worden van deze data. Deze data kan gedeeld worden met verschillende betrokken partijen en stakeholders.


GEO-GIS combineert kennis en ervaring met data voor een optimaal resultaat in uw projecten.

MISSIE

GEO-GIS is opgericht met de missie om informatievoorziening completer en overzichtelijker te maken in civiele bouwprojecten. Informatie wordt gedeeld van planfase tot aanbesteding naar ontwerp en uitvoering door de toepassingen van een Geografisch Informatiesysteem (GIS)

VISIE

Onze visie is om een verandering te brengen in de huidige manier van informatievoorziening in civiele bouwprojecten. Belangrijk vinden wij dat de betrokken partijen samen informatie kunnen toevoegen, delen en gebruiken binnen één platform om zo effeciënter te kunnen werken met als resultaat meer tijd voor de kwaliteit van het werk.

Quickscan Geo-DATA

Wilt u starten met het digitaliseren van uw bouwprojecten? Met de Quickscan GEO-DATA wordt uw projectdata gedigitaliseerd, beheerd, op kaart gevisualiseerd en beschikbaar gesteld via een online weblink.

GIS-Portaal

Een digitale CV met locaties van verschillende projecten in een online ingerichte GIS omgeving.

Projecten

GISPortaal

Inrichten van een online GIS portaal voor de monitoring van kademuren en bruggen in gemeente Amsterdam

Verbinding Stompwijk

Geotechnisch ontwerp van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg, drie bruggen en een coupure voor de gemeente Stompwijk

N517 Volendam

Verbreding van provinciale weg en aansluiting op een op palen gefundeerde rotonde

Windmolen Parken

Geotechnisch ontwerp van kraanopstelplaatsen voor diverse windmolenparken op 't land